กิจกรรม Halloween

ได้มีการมอบเกียรติบัตรนักเรียนในกิจกรรม Halloween Haunted House Craft ผู้อำนวยการและคณะผู้บริหารแจกขนมให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563