กิจกรรมวันลอยกระทง

นักเรียนทุกระดับชั้นร่วมกันแต่งชุดไทย และสืบสานประเพณีลอยกระทง เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2563