นักเรียนระดับชั้นเด็กเล็กเข้าร่วมโครงการเกมส์สนุกปลูกทักษะ

นักเรียนระดับชั้นเด็กเล็กเข้าร่วมโครงการเกมส์สนุกปลูกทักษะ เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563