พิธีรำลึกวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9

พิธีรำลึกวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563