เปิดประชุมสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

เปิดประชุมสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563