พิธีประดับปลอกแขนสารวัตรนักเรียน

พิธีประดับปลอกแขนสารวัตรนักเรียน เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563