พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2563 และพิธีมอบเกียรติบัตร ประจำปีการศึกษา 2562

พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2563 และพิธีมอบเกียรติบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563