พิธีถวายพระพรวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10

พิธีถวายพระพรวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563