ภาพบรรยากาศการหาเสียงเลือกตั้ง การแถลงนโยบาย การเลือกตั้งประธานนักเรียน และผู้อำนวยการประดับเข็มกลุ่มประธานนักเรียน

ภาพบรรยากาศการหาเสียงเลือกตั้ง การแถลงนโยบาย การเลือกตั้งประธานนักเรียน และผู้อำนวยการประดับเข็มกลุ่มประธานนักเรียน ตั้งแต่วันที่ 20 - 29 กรกฎาคม 2563