วันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 64 ปี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 64 ปี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563