คณาจารย์และบุคลากรจาก Universitas Muhammadiyah Indonesia เยี่ยมชมโรงเรียน

คณาจารย์และบุคลากรจาก Universitas Muhammadiyah Indonesia เยี่ยมชมการเรียนการสอนภายในโรงเรียน เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2562