คณะผู้บริหารจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และผู้บริหารจากประเทศเกาหลีใต้ เยี่ยมชมโรงเรียน

คณะผู้บริหารจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และผู้บริหารจากประเทศเกาหลีใต้ เยี่ยมชมการเรียนการสอนภายในโรงเรียน เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562