การประชุมคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่44 “ประสานมิตรเกมส์” ครั้งที่ 1

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม) และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร(ฝ่ายประถม) ได้จัดประชุม คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่44 “ประสานมิตรเกมส์” ครั้งที่ 1 เพื่อพิจารณาร่างระเบียบการแข่งขันกีฬาทุกประเภท เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2562