พิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี เนื่องในวันมหาธีรราชเจ้า

พิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี เนื่องในวันมหาธีรราชเจ้า เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562