กิจกรรมเทศน์มหาชาติ

กิจกรรมเทศน์มหาชาติพระเวสสันดร ประจำปี 2562 โดยพระอาจารย์กิตติศักดิ์ โคตมสิลฺโส (ศ.สียวน) เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562