พิธีมุทิตาจิตเกษียณอายุ ประจำปี 2562

พิธีมุทิตาจิตเกษียณอายุ ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562