นักเรียนระดับชั้นเด็กเล็ก ทัศนศึกษาบ้านนาครูธานี

นักเรียนระดับชั้นเด็กเล็ก ทัศนศึกษาบ้านนาครูธานี เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562