กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562