กิจกรรมฟังธรรมในวันธรรมสวนะ

นักเรียนระดับชั้นเด็กเล็ก ป.2 และ ป.6 ฟังธรรมในวันธรรมสวนะ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562