กิจกรรมเล่านิทานนิสิตฝึกสอนปฐมวัย

นักเรียนระดับชั้นเด็กเล็กเข้าร่วมกิจกรรมเล่านิทานนิสิตฝึกสอนปฐมวัย เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562