พิธีถวายพระพรวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10

พิธีถวายพระพรวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562