การแสดงโขนวันภาษาไทยแห่งชาติ เรื่องรามเกียรติ์ ตอน ศึกกุมกรรณ

การแสดงโขนวันภาษาไทยแห่งชาติ เรื่องรามเกียรติ์ ตอน ศึกกุมกรรณ เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562