กิจกรรมแกะเทียนพรรษา

กิจกรรมแกะเทียนพรรษา เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2562