พิธีเปิดกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2562

พิธีเปิดกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562