กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา

กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562