พิธีถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี

พิธีถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562