ปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นป.5 - ป.6 ปีการศึกษา 2562

นักเรียน ระดับชั้น ป.5 - ป.6 เข้าร่วมปฐมนิเทศนักเรียน ปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562