ปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นป.3 - ป.4 ปีการศึกษา 2562

นักเรียน ระดับชั้น ป.3 - ป.4 เข้าร่วมปฐมนิเทศนักเรียน ปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562