ปฐมนิเทศนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2/2561

ปฐมนิทศนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2/2561 วันที่ 1 ตุลาคม 2561