งานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

งานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วันที่ 25 กันยายน 2561