คณะครูและผู้บริหาร เทศบาลนครเชียงราย เข้าเยี่ยมชมโรงเรียน

คณะครูและผู้บริหาร เทศบาลนครเชียงราย เข้าเยี่ยมชมโรงเรียน วันที่ 31 สิงหาคม 2561