นักเรียนระดับชั้นป.6 เข้าร่วมกิจกรรม "อำลา อาลัย"

นักเรียนระดับชั้นป.6 เข้าร่วมกิจกรรม "อำลา อาลัย" เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562