พิธีมุฑิตาจิต "วันวานที่พากเพียร วันเกษียณที่ภาคภูมิ"

พิธีมุฑิตาจิต "วันวานที่พากเพียร วันเกษียณที่ภาคภูมิ" เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562