พิธีปิดกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2561

พิธีปิดกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561