เข้าค่ายพักแรมลูกเสือและเนตรนารี ระดับชั้น ป.5

เข้าค่ายพักแรมลูกเสือและเนตรนารี ระดับชั้น ป.5 ณ ไร่หุบพญาแคมป์ จ.นครนายก วันที่ 22 - 23 พฤศจิกายน 2561