นักเรียนชั้น ป.3 ทัศนศึกษาพระราชวังบางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา

นักเรียนชั้น ป.3 ทัศนศึกษาพระราชวังบางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561