พิธีวางพวงมาลาวันปิยมหาราช

พิธีวางพวงมาลาวันปิยมหาราช วันที่ 22 ตุลาคม 2561