การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ครั้งที่ 2

การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ครั้งที่ 2 วันที่ 17 ตุลาคม 2561