กิจกรรมครบรอบ 2 ปี STEAM EDUCATION " STEAM Day Happiness "

งานครบรอบ 2 ปี STEAM EDUCATION " STEAM Day Happiness " ณ รร.สาธิต มศว ประสานมิตร ( ฝ่ายประถม ) วันที่ 5 ตุลาคม 2561