กิจกรรมนักเรียนระดับชั้น ป.5 พบเพื่อนญี่ปุ่น

นักเรียนชั้น ป.5 พบเพื่อนญี่ปุ่น และร่วมทำกิจกรรมกับเพื่อนนักเรียนญี่ปุ่น ณ โรงเรียนสมาคมไทย - ญี่ปุ่น วันที่ 25 กันยายน 2561