พิธีเปิดกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2561

พิธีเปิดกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 14 กันยายน 2561