กิจกรรมเทศน์มหาชาติ

นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมฟังเทศน์มหาชาติ ตอน พระราชทานช้างและตอนอมิตดา ชูชก
โดยพระครูวินัยธรกิตติศักดิ์ (ศ.สียวน) วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรวิหาร
วันที่ 6 กันยายน 2561