พิธีเปิดนิทรรศการวาดภาพระบายสี หัวข้อแม่
และมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลประกวดภาพวาดระบายสี

พิธีเปิดนิทรรศการวาดภาพระบายสี หัวข้อแม่ และ มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลประกวดภาพวาดระบายสีวันที่ 3 สิงหาคม 2561