เยี่ยมที่พักนักกีฬาและมอบของที่ระลึก

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน และโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา เข้าเยี่ยมที่พักนักกีฬา และมอบของที่ระลึก วันที่ 6 พฤศจิกายน 2565