การประชุมและแลกของที่ระลึกกับ 22 สถาบัน

วันที่ 5 พฤศจิกายน เวลา 10.00 - 12.30 อ.ดร.วิจิตร และ อ.พสิษฐ์ เป็นตัวแทนท่านผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุมและแลกของที่ระลึกกับ 22 สถาบัน ณ อาคารรศ.เชาว์ มณีวงศ์