เยี่ยมที่พักนักกีฬา และมอบของที่ระลึก

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ฝ่ายมัธยม) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ฝ่ายมัธยม และโรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"​ มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าเยี่ยมที่พักนักกีฬา และมอบของที่ระลึก วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565