การประชุมคณะกรรมการบริหารฯ

การประชุมคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการอำนวยการการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 45 "พิบูลบำเพ็ญเกมส์" ครั้งที่ 3/2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารบูรณาการ สติล คุณปลื้ม โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565