ชิดขอบสนาม

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬา ประจำวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565