:ยินดีต้อนรับเข้าสู่การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี "นนทรีเกมส์" ครั้งที 41 ณ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ระหว่างวันที่ 6 - 12 มกราคม พ.ศ.2560
 
ตารางผลการแข่งขัน
ประเภทกีฬา
กรีฑา
2
3
4
กอล์ฟ
-
-
4
เทเบิลเทนนิส
5
3
1
เทนนิส
1
-
1
แบดมินตัน
4
2
2
ฟุตซอล
-
-
1
ฟุตบอล
-
-
1
ว่ายน้ำ
9
7
12
หมากกระดาน
2
1
3
ลีลาศ
-
-
-
เปตอง
2
-
2
แฮนด์บอล
-
1
-
รวม
25
17
31

*ข้อมูลเมื่อวันที่ 12 ม.ค. 60*

 
 
เด็กชายณัฐพล ทีปจิรังกูล
กีฬาว่ายน้ำ รุ่นไม่เกิน 9 ปี ชาย
 
 
เด็กหญิงนนทพร พานิช
กีฬาแบดมินตัน ระดับประถมศึกษา หญิง
 
 
เด็กชายณัฐพัชร์ ฟองพิสุทธิธิกุล
กีฬาเปตอง ระดับประถมศึกษา ชาย
 
 
เด็กหญิงณัช ศุภวัฒนกุล
กีฬาเทเบิลเทนนิส ระดับประถมศึกษา หญิง
 
 
เด็กชายปกรณ์ กล้วยไม้งาม
กีฬาหมากกระดาน : หมากฮอส
 
       
 
  พิธีปิดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่ 41 "นนทรีเกมส์"
       
 
  การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่ 41 "นนทรีเกมส์"
ประจำวันที่ 12 ม.ค. 2560
       
 
  การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่ 41 "นนทรีเกมส์"
ประจำวันที่ 11 ม.ค. 2560
       
 
  การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่ 41 "นนทรีเกมส์"
ประจำวันที่ 10 ม.ค. 2560
       
 
  การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่ 41 "นนทรีเกมส์"
ประจำวันที่ 9 ม.ค. 2560
       
 
  การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่ 41 "นนทรีเกมส์"
ประจำวันที่ 8 ม.ค. 2560
       
 
  การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่ 41 "นนทรีเกมส์"
ประจำวันที่ 7 ม.ค. 2560
       
 
  การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่ 41 "นนทรีเกมส์"
ประจำวันที่ 6 ม.ค. 2560
       
 
  พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่ 41 "นนทรีเกมส์"
     
     
  ประจำวันที่ 11 ม.ค. 2560 ประจำวันที่ 10 ม.ค. 2560
  ประจำวันที่ 9 ม.ค. 2560 ประจำวันที่ 8 ม.ค. 2560
  ประจำวันที่ 7 ม.ค. 2560 ประจำวันที่ 6 ม.ค. 2560