ยินดีต้อนรับเข้าสู่ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประจำปี 2559